Vil en euro koste 10 kroner i løpet av romjulen?

Etter en kraftig svekkelse onsdag korrigerte kronen noe sterkere i løpet av gårsdagen. EURNOK ligger nå på 9,92.- EURNOK-kursen ligger likevel nær rekordsvake nivåer, ikke langt unna toppen på 10,17 fra julaften 2008. Den gang var bakteppet et helt annet. Verdensøkonomien var inne i en kraftig nedgangskonjunktur, oljeprisen hadde kollapset fra 140 til 40 dollar fatet og Norges Bank hadde kuttet styringsrenten med 2,75 prosentpoeng i løpet av høsten, skriver Marit Øwre-Johnsen i fredagens rapport fra DNB Markets.Analytikeren mener det er vanskelig å forklare den siste tids svekkelse.- Norsk økonomi fortsetter å vise bedring, oljeprisen er opp 30 prosent siden sommeren og risikoappetitten i markedet synes å være relativt god. Når det sagt er det det relative bildet som avgjør i valutamarkedet. Et overraskende sterkt oppsving i euroområdet har vært en viktig driver bak høyere EURNOK-kurs i år, slår Øwre-Johnsen fast.Uavhengig av driver viser tallenes tale at utenlandske banker har vært blant de store selgerne av norske kroner i løpet av året.- Det gjenstår å se om interessen vil snu på nyåret. Innen den tid synes det å være en stor risiko for at EURNOK ikke har sett toppen enda og at vi kan se nivåer over 10,00 innen årsslutt, avslutter analytikeren.