Anke fra reindriftsutøvere avvist i Høyesterett

Høyesterett har forkastet anken fra to reindriftsutøvere som ble dømt til fengsel for blant annet å ha imitert rovdyrskader på reinsdyr for å få erstatning.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix.
Næringsliv

– Dette er en viktig avgjørelse i en alvorlig sak, sier statsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til NRK.Like før nyttår kom slutningen fra Høyesteretts ankeutvalg om at retten ikke vil fremme anken i rettssaken om imitasjon av rovdyrskader. Dermed blir dommen fra Hålogaland lagmannsrett stående.Økokrim tok i 2015 ut tiltale mot de to mennene fra Finnmark for dyremishandling, reintyveri og grovt bedrageri. Mennene var beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. De fikk utbetalt over 1,7 millioner kroner fra Fylkesmannen i Finnmark for dette i perioden 2010 til 2014.De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende andre reineiere.I 2016 ble de frifunnet i Indre Finnmark tingrett, men Økokrim anket dommen til lagmannsretten. Her ble den ene dømt til ubetinget fengsel i to år og fem måneder. Den andre ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder.Begge anket dommen til Høyesterett. De mente blant annet at lagmannsrettens saksbehandling og begrunnelse var mangelfull. Høyesteretts ankeutvalg mener på sin side at saksbehandling uten tvil har vært forsvarlig og har forkastet anken.En av de to dømtes forsvarere, advokat Trond Biti, sier at en mulig vei videre for dem nå blir å få vurdert saken i Gjenopptakelseskommisjonen.(©NTB)

rein
høyesterett
Nyheter
Næringsliv