Bedrifter mangler rutiner for varsling om trakassering

I en fersk undersøkelse sier kun halvparten av norske arbeidstakere at arbeidsgiveren har etablert rutine for varsling av mobbing og seksuell trakassering.

En av fire oppgir at arbeidsgiveren deres ikke har etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold, mens en av fire sier de ikke vet om arbeidsgiver har rutinene på plass, viser en ny undersøkelse utført av Norstat.Kun 45 prosent sier de kjenner til at arbeidsgiver har varslingsrutiner på plass, til tross for at bedrifter er lovpålagt å ha varslingsrutiner hvis forholdene i virksomheten tilsier det, og alltid dersom foretaket jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere.Det er Kluge Advokatfirma som har bestilt undersøkelsen. Ove Vanebo, senioradvokat og ekspert på arbeidsrett i firmaet, mener resultatene er urovekkende.– Selv om det er vanskelig å vite eksakt om virksomhetene som er omtalt i undersøkelsen er lovpålagt å ha rutinene, er det stor sannsynlighet for at en rekke arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven, sier Vanebo.I den samme undersøkelsen svarer imidlertid tre av fire at de vet hvordan de skal varsle arbeidsgiver dersom de opplever mobbing eller trakassering på arbeidsplassen.– Dette tallet bør tas med en liten klype salt ettersom mange av de samme respondentene opplyste at de ikke visste om arbeidsgiveren deres hadde varslingsrutiner på plass. Er man ikke kjent med virksomhetens rutiner er det vanskelig å varsle på riktig måte, sier Vanebo.Norstat-undersøkelsen hadde 629 respondenter og ble utført i tidsrommet 18. til 23. januar 2018.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også