Boligbrems på forbruket

Boligprisfallet til nå har omtrent samme negative effekt på forbruket som Norges Banks første renteheving, som er varslet før jul.

(Finansavisen): På landsbasis er boligprisene ned omtrent 6 prosent. Sesongjustert er fallet rundt 3,3 prosent, anslår makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.Dette er allerede nok til å dempe forbruket. Ifølge ferske studier fra Norges Bank, vil et boligprisfall på 10 prosent gi rundt 0,5 prosent lavere forbruk totalt, og rundt 2 prosent lavere bilsalg og detaljomsetning.Renten biter merTrolig er den konsumdempende effekten større hvis Norges Bank gjør alvor av varslene om å skru opp renten. Fjære viser til Riksbankens analyser, som tilsier at 1 prosentpoeng opp på renten gir 0,6-1.4 prosent lavere forbruk, avhengig av hvor høy eller lav man antar at husholdningenes konsumtilbøyelighet er.- I prinsippet kunne man anta at husholdningene hadde en konsumtilbøyelighet ned mot 0, og i så fall ville ikke konsumet blir rammet. Selv tror jeg det er rimelig å anta at konsumtilbøyeligheten er et stykke over 0,5, altså at mer enn halvparten av et inntektsbortfall slår ut i redusert forbruk, sier Fjære til Finansavisen.Det kan bety at selv den første rentehevingen, som Norges Bank har varslet til desember, kan dempe forbruket omtrent like mye som boligprisfallet til nå.Ikke dobbelt opp- Noe av grunnen til at Norges Bank vil ha opp renten, er vel nettopp ønsket om å unngå et tilbakeslag som demper konsumet og dermed aktivitetsnivået i Norge?- Ja, men man må skille mellom tilsiktede effekter av pengepolitikken og risikoen for spesielt ugunstige utfall. Hvis gjelden blir for høy, øker det risikoen for en nedtur frem i tid. Risikoen for finansielle ubalanser er noe av grunnen til at Norges Bank har hatt et ønske om å få opp renten. Samtidig var noe av hensikten da renten ble senket å stimulere forbruket via økt gjeldsopptak, og når renten skal opp, er hensikten å stramme til, forklarer Fjære til Finansavisen.- Norges Bank er allerede redd for den høye gjelden i husholdningene. Derfor er sentralbanken også redd for å stimulere enda mer, som vil kunne gi en kraftig brems senere.- Får vi dobbelt opp av innstramming i 2019, ved både et fortsatt boligprisfall og i tillegg rentehevinger?- Nei, det er ikke vår hovedprognose. Vi tror boligprisene faller gjennom 2018, men neppe særlig lengre. Vi tror at Norges Bank vil være forsiktig med å heve renten hvis boligprisene faller videre, forklarer Fjære til avisen.DNB Markets tror derfor ikke at Norges Bank faktisk hever renten i desember, som varslet, fordi boligprisfallet kan ha fortsatt til langt utpå høsten.- Norges Bank har selv presentert et alternativscenario med et større boligprisfall. I denne situasjonen hever de renten først i september 2019, og kommuniserer at boligprisfallet kan gi renteheving senere enn varslet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også