Britiske tall oppmuntrer

A silhouette of the Houses of Parliament and Elizabeth Tower containing Big Ben, centre, at dusk, in Westminster, London, Tuesday April 18, 2017. Britain's Prime Minister, Theresa May, announced Tuesday a snap general election to be held on June 8. (Yui Mok/PA via AP) Yui Mok

BNP-veksten høyere enn ventet.

Foreløpige tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017.Fra 2. til 3. kvartal var veksten 0,4 prosent.På årsbasis var BNP-veksten 1,5 prosent per 4. kvartal.Bloomberg-konsensus pekte mot 0,4 og 1,4 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.Les mer her.