Brudd i barnehageforhandlingene

Det er brudd i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.

Utdanningsforbundet har brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS.Forbundet peker på at kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år, men at barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid er uendret.De mener at dette går ut over barna, og spesielt barn med særskilte behov. Utdanningsforbundet har derfor i forhandlingene med KS krevd mer tid til hvert enkelt barn.KS viser på sin side til at regjeringen har bestemt at en ny, skjerpet pedagognorm skal gjelde fra 1. august i år, noe som gjør at mange flere barnehagelærere skal ansettes inn mot neste barnehageår.Forhandlingene om arbeidstid startet 8. desember i fjor. KS ønsket å videreføre dagens avtale. For Utdanningsforbundet var ikke dette godt nok.Avtalen vil nå bli behandlet i sentral nemnd.(©NTB)