Halvert årsvekst for konsumprisindeksen

Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,8 prosent i 2017. Dette er en halvering av årsveksten sammenlignet med 2016.

Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,4 prosent, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra 2016, melder Statistisk sentralbyrå.Årsveksten for varer var i 2017 1,4 prosent, mens prisene på tjenester økte med 2,3 prosent.Den underliggende årsveksten målt ved endringen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer var i 2017 1,4 prosent.Forskjellen mellom årsveksten i KPI og KPI-JAE i 2017 kan forklares med at prisoppgangen på strøm og drivstoff er sterkere enn gjennomsnittet.Prisene på matvarer har hatt en klar årlig økning de siste årene, men fra 2016 til 2017 var det tilnærmet en nullvekst i prisene.(©NTB)


Les også