- Har ikke sett så gode tall siden årene før finanskrisen

FNI-indeksen viser at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. desember i år.FNI-indeksen viser en sterk oppgangsperiode for helåret 2017, med vekstrater som ligger godt over nivåene fra nær foregående år. Faktisk må vi helt tilbake til årene før finanskrisen for å finne slike positive tall. Samtidig viser tall for desember at veksten har avtatt noe i desember, og ligger ved utgangen av året rett over snitt.Indeksen viser dermed at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, dog ikke lenger med tiltagende vekst. Ifølge FNI var det i 2014 og 2015 betydelig tilbakeslag før konjunkturene snudde oppover fra midten av 2016. Veksten har tiltatt gjennom 2016, særlig siden i sommer. Med avtagende vekst i desember kan vi nå se starten på en mer normal vekstperiode. Fortsatt er det imidlertid betydelig usikkerhet, men skulle fallet i indeksen vi observerer for desember 2017 fortsette inn i 2018 er vi igjen inne i en periode med lavere vekst enn vanlig.Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som påvirker indeksen. Oppstartsbedrifter og statistikk er nyheter som drar FNI-indeksen mer opp en før. Turisme bidrar også positivt, men mindre enn før. Varehandel og pengepolitikk derimot drar FNI-indeksen mer ned enn før. Oljeservice drar også FNI indeksen ned, men i avtagende grad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også