Haukete signaler fra ESB

Euroen styrkes etter referatet.

Sjefen i Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi. Foto: AP
Næringsliv

Referatet fra forrige rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ESB) inneholdt få overraskelser, mener Handelsbanken Capital Markets. Foruten noen litt haukete signaler.Euroen og tyske statsrenter steg etter publiseringen torsdag.«Det var bred enighet blant rådsmedlemmene om at kommunikasjonen må utvikle seg gradvis, uten endring i sekvensering, hvis økonomien fortsetter å ekspandere og inflasjonen beveger seg videre mot rådets mål», skriver ESB.Handelsbanken Capital Markets skriver at begge disse kriteriene ser ut til å være oppfylt.«Referatet understreker viktigheten av stødig kommunikasjon, noe som understreker det faktum at man sannsynligvis ikke skal vente vesentlige endringer rundt guiding på januar-møtet», skriver meglerhuset.Capital Economics tror imidlertid at sentralbanken muligens vil indikere at aktivakjøpene ikke vil forlenges utover september på møtet 25. januar, men tror fortsatt ikke på renteheving før september 2019.Euroen styrket seg rundt 0,5 prosent mot dollar få minutter etter publiseringen. Tyske statsrenter steg nesten fire basispunkter torsdag.

den europeiske sentralbanken
esb
Nyheter
Næringsliv