Hvordan påvirker AKU-tallene rentebeslutningen?

«Som ventet var AKU-ledigheten uendret i oktober etter et fall måneden før», skriver analytiker i DNB Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.Sysselsettingen tar seg oppVidere skriver hun at ledigheten lenge har vært på en nedadgående trend, mens sysselsettingen har vært ganske flat.«Nå viser sysselsettingen i AKU også tegn til å ta seg noe opp, i tråd med nasjonalregnskapstallene som lenge har vist en oppgang i sysselsettingen», opplyser Strøm Fjære.Analytikeren tror ikke at tallene endrer sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig. Hun peker på at Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV.Renteheving i september 2019Norges Bank signaliserte i forrige pengepolitiske rapport en renteheving i desember 2018.«Vi tror imidlertid hevingen kommer først i september 2019 da vi venter et svakere boligmarked i 2018 og lavere lønnsvekst lenger frem enn Norges Bank venter», skriver Strøm Fjære.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også