– Kan ikke både få dyrere pensjon og mer lønn

Norsk Industri er ikke bekymret for krav om økt kjøpekraft, men sier krav om bedre pensjon på toppen blir krevende.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, uttalte seg om utfordringene i årets lønnsoppgjør, sett fra arbeidsgivers side da organisasjonen la fram sin årlige konjunkturrapport onsdag.Konjunkturrapporten viser flere positive utviklingstrekk i industrien, men Stein Lier-Hansen advarer fagbevegelsen mot å se seg blind på dette.– Vi ser nå at vi ikke lenger kan få den drahjelpen som en svak krone har gitt oss og som har vært utrolig viktig. Det betyr at lønnsdannelsen må ta et større ansvar for konkurranseevnene. Vi må ikke tro at disse vekstimpulsene og den positivismen som ligger i konjunkturrapporten, gjør at vi kan gå tilbake til tiden med særnorsk lønnsvekst, sier Lier-Hansen.Konjunkturrapporten viser at Norsk Industri forventer en vekst på 4 til 5 prosent neste år og at pilene går rett vei.– Det går bedre, men samtidig er vi helt avhengig av at hele industrien klarer å gjennomføre krevende omstillinger og dette vil kreve store investeringer. Da må vi sørge for at det er nok igjen i bedriftene til å gjennomføre omstilling. Vi må også hele tiden skjele tid lønnsveksten i våre konkurrentland, sier Lier-Hansen.Fellesforbundet vedtok tirsdag at økt kjøpekraft, en bedre pensjonsordning og allmenngjøring av betingelsene knyttet til innleie vil bli deres hovedkrav inn i årets oppgjør.Lier-Hansen sier han ikke er skremt av kravene om økt kjøpekraft, men sier kravene knyttet til innleie og pensjon blir langt vanskeligere. Han sier Fellesforbundet på ett eller annet tidspunkt må bestemme seg for hva som er viktigst for dem.– Vi kan ikke både få en dyrere pensjonsordning og økte rammer, fastslår Lier-Hansen.(©NTB)