Nedgang i detaljhandelen

Tall for detaljomsetningen viser en nedgang på månedsbasis i desember 2017.

Tall for detaljomsetningen, eksklusive salg av motorvogner, viser at den sesongjusterte volumindeksen var ned 1,0 prosent på månedsbasis i desember 2017, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.Det var ventet at detaljhandelen skulle falle med 0,5 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.Nedgangen ble særlig drevet av salg via netthandel og butikkhandel med elektronikk, samt butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler, skriver SSB i en pressemelding.Dagligvarebutikkene og butikker med salg av sportsutstyr hadde en økning i omsetningsvolumet denne perioden.Virkedagskorrigerte tall viser ifølge SSB at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,8 prosent i perioden oktober-desember 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.VarekonsumHusholdningenes varekonsum steg med 1,3 prosent fra november til desember, ifølge SSB.Her var det svært høye bilkjøp som trakk opp.«Kjøp av biler og drivstoff økte med 9,6 prosent fra november til desember. Veksten var spesielt høy for hybrid- og elbiler. Dette kan skyldes forventninger om avgiftsøkninger i 2018», heter det.Konsumet av andre vare, deriblant møbler og foto- og IT-utstyr, var derimot 1,9 prosent lavere i desember enn i november. Dette må sees i sammenheng med Black Friday måneden før, da annet konsum økte med 3,6 prosent.Varekonsumet samlet for fjerde kvartal var 1,2 prosent høyere enn kvartalet før og uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,2 prosent høyere i desember 2017 enn i samme måned året før.I desember 2017 bestod varekonsumet av 31 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 14 prosent kjøp og drift av biler og 45 prosent andre varer.