Nedgang i norsk melkeproduksjon

Norske bønder leverte 28 millioner færre liter melk i 2017 enn året før. I 2019 kan det bli ny smørkrise. 

– Med tre millioner liter under fjoråret i desember, endte 2017 med 1.495 millioner liter mottatt kumelk. Det er 28 millioner liter bak 2016, skriver Tine i en pressemelding. Nedgangen er på nær to prosent.Tine har selv ønsket nedgangen velkommen, skriver Nationen. Selskapet mente før inngangen til 2017 at behovet for å bygge ned lagrene av ost gjorde det nødvendig å redusere melkeproduksjonen med to prosent. Bakgrunnen er at eksportstøtten for ost skal fases ut i løpet av 2020.Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gikk motvillig med på å redusere melkekvotene.Kvoten for 2017 tas med videre i 2018, men i år har behovet imidlertid endret seg, og Tine ønsket å sette opp kvoten fordi de fryktet dårlige gressavlingen kunne føre til for lite fett i melken. Det sa Landbruksdepartementet nei til.– En sesong med variable innhøstingsforhold i 2017 bidrar til å øke usikkerheten. Dersom produksjonen holdes uendret, vil det kunne gi for lite tilgang på fett for å kunne sikre smør på norsk melk i 2019, skrev Tine da de ba om at produksjonen igjen måtte økes noe i år.På grunn av den usikre fôrsituasjonen ønsker likevel næringa at produksjonen vurderes på nytt første halvår av 2018.(©NTB)