Ivan Kverme

Økt optimisme i norsk industri

Norske industriledere melder om en produksjonsoppgang i 4. kvartal 2017.

Sesongjustert nettotall viser at sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2017 på 6,4 poeng, opp fra fra 3,2 i foregående kvartal.Dette er godt over det historiske gjennomsnittet på 3,0, og den høyeste verdien siden 2. kvartal 2014, viser opplyses det i Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometerNorske industriledere melder om en produksjonsoppgang i 4. kvartal 2017, med klare forventinger om økt produksjon og økt ordretilgang for 1. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for det første kvartalet i 2018 er også positivt blant flertallet av industrilederne, skriver Statistisk sentralbyrå.Opptur i oljeservice og maskinindustriSSB skriver videre at det var en bedring for flere av næringene som leverer til olje- og gassnæringen, med oppgang i maskindustri og maskinreparasjon og -installasjon, mens det innenfor bygging av skip og oljeplattformer fremdeles meldes om lavere produksjon.Produsentene av innsatsvarer hadde en liten vekst i produksjonen i 4. kvartal, hvor det var bedring i blant næringer som metallindustri og trelast- og trevareindustri, mens papir- og papirvareindustri på sin side hadde et fall i produksjonen. Produksjonen innenfor konsumvarer var tilnærmet uendret etter ett fall i de tre foregående kvartalene.Den samlede industrisysselsettingen viser en liten oppgang i 4. kvartal 2017, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013. Det var vekst for produsenter av innsatsvarer, mens denne var negativ for investeringsvarer, og tilnærmet uendret for konsumvarer.Positive utsikterDe generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2018 er totalt sett klart positive, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er større enn i forrige undersøkelse, slår SSB fast. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke.Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Sysselsettingen er ventet å øke i årets første kvartal. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også