Regjeringen vurderer innstramminger for forbrukslån

Regjeringen er bekymret for veksten for forbrukslån.

Regjeringen vil vurdere ytterligere innstramminger i adgangen til å yte forbrukslån, og vil vurdere en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån.Det fremgår av regjeringsplattformen for Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet lagt frem søndag, ifølge TDN Direkt.«Regjeringen ser med bekymring på veksten for forbrukslån, uten sikring og grundig vurdering av låntakers betalingsevne. Slike lån kan skape problemer for de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Det er nylig iverksatt en rekke tiltak for å få dette markedet til å fungere bedre.Regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering av markedet», heter det i plattformen.Regjeringen vil også vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder muligheten for at kontonummer følger med kunden, og ikke banken.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også