Statistisk sentralbyråBlant de 567.800 utenlandske statsborgerne (8.582 flere enn året før) som var bosatt i Norge ved årsskiftet, var det 103.800 polakker. Deretter følger svensker, litauere og syrere med henholdsvis 44.000, 43.700 og 26.000 bosatte.
 bemerker at den svake folkeveksten blant annet har sammenheng med mer moderat vekst i antallet utenlandske statsborgere. Av statistikken over folkemengden per 1. januar, fremgår det at antallet utenlandske statsborgere i Norge steg med 8.500 i fjor, mot 21.000 året før.Akershus, Vest-Agder og Oslo hadde størst vekst i folketallet i 2017. Folketallet steg i alle fylker i fjor bortsett fra i Sogn og Fjordane der dette tallet var omtrent uendret fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018.Ved årsskiftet var 61,3 prosent av landets innbyggere i aldersgruppen 20–66 år, mens 10,6 prosent var i aldersgruppen 67–79 år. De eldste, som var 80 år og over, utgjorde 4,2 prosent av folkemengden.Personer under 20 år utgjorde 23,8 prosent av folketallet. Barn under 6 år representerte 6,8 prosent av folketallet. De som var mellom 6 år og 15 år, sto for 12 prosent, mens 16- til 19-åringene utgjorde 4,9 prosent.(©NTB)