Britisk BNP overrasker negativt

Svakere vekst enn ventet.

Foreløpige, reviderte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017.På årsbasis var BNP-veksten 1,4 prosent per 4. kvartal.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,5 og 1,5 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.Les mer her.