Broadnet ilegges gebyr på 14 mill.

Broadnet ilegges et gebyr på 14 millioner kroner etter at det ble avdekket alvorlig sikkerhetssvikt rundt håndteringen av det nasjonale nødnettet.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som varsler om gebyret på 14 millioner kroner til Broadnet .I fjor vinter ble det avdekket at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av det norske nødnettsystemet, som benyttes av politiet, brannvesenet og helsevesenet under kriser og alvorlige hendelser. Motorola og underleverandøren Broadnet drifter nettet for det tidligere Direktoratet for nødkommunikasjon.På denne bakgrunnen startet Nkom tilsynssak. Tilsynet avdekket flere mangler ved Broadnets sikkerhetsstyring. Som et resultat av tilsynet, påla Nkom Broadnet å rette avvikene.