– Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder hvert eneste år. Derfor er det svært viktig at man får større bevissthet om utslippskutt og miljøgevinster, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en kommentar til rapporten, som er laget på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Miljødirektoratet.Klimasmarte, offentlige anskaffelser kan altså redusere klimagassutslippene med hele 70 prosent, viser rapporten.– Det er viktig å følge opp i praksis og staten må ta et større ansvar for å gå foran å vise vei. Staten må også støtte opp under kommuner slik at de kan stille grønnere krav når de legger ut offentlige anbud, sier Elvestuen.
12 millioner tonn
Offentlige anskaffelser bidrar årlig til klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I rapporten trekkes det fram ti anskaffelser som resulterte i vesentlig mer miljøvennlige leveranser enn dersom oppdragsgiver ikke hadde tatt hensyn til miljøet.Eksemplene som trekkes fram er blant andre Sarpsborg kommune som har fått Norges første store elektriske søppelbiler. Et annet eksempel er byggingen av en flerbrukshall på Lambertseter i Oslo, som ble Norges første fossilfrie byggeplass, der utslippene ble redusert med nærmere 80 prosent.