- Januar er et lite pust i bakken

FNI-indeksen indikerer fremdeles god vekst.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. januar i år. Etter et meget sterkt 2017 avtar FNI-indeksen noe i januar. Fortsatt signaliserer indeksen en vekst litt over snitt, men normaliseringen som begynte i desember fortsatte inn i januar. Konjunkturbildet som signaliseres indikerer fremdeles god vekst. Sammenlignet med høsten 2017 er likevel januar 2018 et lite pust i bakken. Indeksen faller litt tilbake etter meget sterke verdier høsten 2017. Avmatningen begynte i desember.Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett de samme som har dominert tidligere. Det er imidlertid verdt å merke seg at for første gang på flere år bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen kraftig oppover. Ellers bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og statistikk til å dra FNI indeksen opp. Av negative nyheter er det særlig varehandel og pengepolitikk som drar FNI indeksen ned, mens også turisme bidrar nå svakt negativt.