Til stede under tiårsmarkeringen på Svalbard er representanter for landene som har lagret frø i hvelvet og partnere fra hele verden, samt det internasjonale panelet for Svalbard globale frøhvelv. Alle wr samlet i Longyearbyen for å delta i toppmøtet «Seed Vault Summit» 25. til 27. februar.Under toppmøtet, der nye frøleveranser fra 23 internasjonale genbanker skal bæres inn, skal Dale også kunngjøre tildelingen av 100 millioner kroner til hvelvet.Skal sikres bedreDe nye midlene skal blant annet sørge for at dagens atkomsttunnel inn til Svalbards globale frøhvelv skal byttes ut med en kraftig og vanntett betongkonstruksjon. Målet med utbedringen er at anlegget skal motstå et våtere og varmere klima i fremtiden.Det globale frølageret ble åpnet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg i 2008. Hvelvet tilbyr lagring av frø fra hele verden under forhold der frøene kan holdes nedfrosset under bakken i et arktisk klima. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre dem under katastrofer som krig, terrorisme eller naturkatastrofer.Fem tusen arterI fjor førte imidlertid våtere klima til at det kom vann inn til atkomsttunnelen til frøhvelvet. Vannet nådde bare inn de første 15 meterne av tunnelen. Selve frølageret som ligger 100 meter lenger inne, var uberørt.I frøhvelvet ligger per i dag over 5.000 plantearter av viktige matplanter som bønner, korn, poteter og ris.(©NTB)