Konsumprisene overrasker på nedsiden

Konsensus på 1,5 prosent var altfor høyt (utvidet).

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 1,1 prosent på årsbasis i januar, viser tall fra SSB fredag.Fra desember til januar falt kjerneinflasjonen 0,8 prosent.Årsveksten i kjerneinflasjonen kom dermed inn på 1,1 prosent i januar, mot 1,4 prosent måneden før.Konsensus lå på 1,5 prosent oppgang på årsbasis. KPI falt 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 1,6 prosent på årsbasis. Årsveksten var dermed uendret fra måneden før.Klær og flyreiserDen største drivkraften bak KPI-nedgangen (på månedsbasis) var kles- og flyprisene.Matvarer, alkoholfrie drikkevarer og drivstoff trakk i motsatt retning.KPI-JAE gikk betydelig mer ned enn KPI fra desember til januar. Forskjellen skyldes ifølge SSB både prisøkning på energivarer og avgiftsøkning. Elektrisitet, inklusive nettleie, samt drivstoff og smøremidler steg hhv. 3,3 og 6,0 prosent.I tillegg til avgiftsøkningen innen sukkervarer, var det også en generell økning i den laveste momssatsen.12-månedersveksten i KPI ble særlig drevet av prisene på elektrisitet, matvarer og biler. Klær, sko og flyreiser trakk prisveksten i motsatt retning.Les mer her. Produsentprisene stegProdusentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 3,1 prosent fra desember til januar.SSB forklarer dette i hovedsak med høyere olje- og gasspriser.Med andre fortsetter dermed oppgangen som startet i juli 2017.På årsbasis steg produsentprisene 10,3 prosent.Les mer her.


Les også