Det er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus.Det sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge i en pressemelding publisert søndag, ifølge TDN Finans.«Som i landbruket og i hagestell er det også viktig i havbruk å benytte minst mulig midler mot parasitter», heter det i meldingen.- Derfor er det positivt at det også i 2017 var nedgang i bruken av legemidler mot lakselus, sier Stenwig.Bruken av hydrogenperoksid gikk ned med 38 prosent i 2016 og ytterligere 65 prosent i 2017. Målt i mengde virkestoff er fortsatt hydrogenperoksid det mest brukte middelet mot lakselus. I fjor ble det brukt et samlet volum på 9.277 tonn, mot 26.597 tonn året før.