27.000 flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet der de lærer norsk og på sikt skal komme seg ut i jobb, melder . Regjeringsplattformen legger opp til en integreringsdugnad, og Nav og NHO vil ha bedriftene med på laget.– Arbeid er den beste form for inkludering og integrering. Kompetanse og motivasjon forvitrer fort hvis man bare sitter der. Derfor må vi ha et godt samarbeid med bedriftene, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.– I denne gruppen finner vi mye god arbeidskraft som bedriftene har bruk for. I tillegg vil vi bidra til en rask og god integrering, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.(©NTB)