Nordiske banker utreder muligheten for felles betalingsinfrastruktur

Nordiske banker deltar i en gruppe som utreder muligheten for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter.

En gruppe store svenske, danske, norske og finske banker utreder for tiden muligheten for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter, går det frem av en melding fra DNB fredag.Målet er å skape verdens første område for nasjonale og grenseoverskridende betalinger i flere valutaer (SEK, DKK, NOK og EUR) i Norden. Med utgangspunkt i åpen tilgang og felles europeiske standarder vil infrastrukturen bidra til økt konkurranse mellom nordiske betalingstjenesteleverandører. I tillegg til økt integrering vil en harmonisert nordisk betalingsinfrastruktur skape et bedre grunnlag for innovasjon og oppmuntre til utvikling av nye produkter og tjenester til fordel for alle sluttbrukere. Dette vil gjøre det mulig for de nordiske landene å opprettholde sin posisjon som noen av verdens mest digitale samfunn, heter det i meldingen.Bankene bak initiativet er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB og Swedbank.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også