Nordmenn fortsatt rikest i Norden

Naboene haler innpå, men nordmenn har fortsatt mest å rutte med i Norden, viser en rapport fra Nordisk ministerråd.

Norge er nordisk mester både i brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger og hvor mye hver husstand har til rådighet etter at skatt og faste utgifter er betalt.Men Danmark og Island haler innpå, ifølge direktør Kjell Nilsson i Ministerrådets forskningssenter for regional utvikling og planlegging – Nordregio.Regioner fallerRapporten tar også for seg tilstanden i 74 nordiske regioner – der både økonomi, befolkningsutvikling og forholdene på arbeidsmarkedet sammenlignes.Konklusjonen er at Norge har den beste balansen i regionalpolitikken, men at de fleste norske regioner faller på indeksen. Samtidig klatrer regioner på Island, Færøyene og Sverige oppover på listen.Ny politikkGeneralsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd kaller rapporten «State for det Nordic region» for nordisk samarbeid på sitt absolutt beste.– Rapporten framhever og forklarer suksesser og utfordringer på viktige samfunnsområder. Dette er kunnskap og informasjon som gir et helhetsperspektiv på utviklingen i Norden og som hjelper beslutningstakere med å utforme ny politikk, sier Høybråten.Ikke overraskende ligger Norden over gjennomsnittet i EU både på økonomiske barometre og tilstanden på arbeidsmarkedet. Samlet trekker de nordiske landene til seg 7 prosent av utenlandsinvesteringene blant europeiske land, selv om de bare har 4 prosent av befolkningen.Utfordringer og fordelerAldrende befolkning, urbanisering og utfordringer med å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet trekkes fram som forhold der det bør heises varselflagg.På pluss-siden pekes det på at Norden er et av de mest digitaliserte områdene i EU, at vi er sterkere på innovasjon og at det er et stort potensial i bærekraftig vekst basert på naturressurser.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også