Norsk økonomi vokser stabilt

BNP utvikler seg som ventet.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i 4. kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. Dette er på linje med konsensus, og veksttakten er omtrent den samme som i de tre kvartalene før.Samlet BNP falt 0,3 prosent i kvartalet, etter å ha steget 0,8 prosent i kvartalet før.BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,6 prosent i 3. kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent.Bidro mestGjennom hele 2017 kom det sterkeste bidraget til veksten i Fastlands-BNP fra bygge- og anleggsvirksomhet.Aktiviteten i næringen har ifølge SSB vært høy siden 2015, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet steg med 1,4 prosent i 4. kvartal.For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 4,4 prosent, om lag som i 2016.Les mer her.


Les også