Norske selskaper kan ha eksportert syk fisk til Kina

Mattilsynet mistenker et eksportfirma og et lakseslakteri for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina.  To ansatte blir suspendert.

Næringsliv

Mattilsynet mistenker et eksportfirma og et lakseslakteri for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina. Det er et brudd på lakseprotokollen med Kina.– Vi har anmeldt virksomhetene til politiet og suspendert dem fra eksport til Kina. I tillegg øker vi kontrollen av eksporten av fersk laks til Kina for å sikre oss at aktørene følger kravene i lakseprotokollen, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, i en melding.Kina og Norge undertegnet i fjor en lakseprotokoll  der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå. Ansvaret for å oppfylle fiskehelsekravet har lakseprodusentene og eksportørene.Kravet om PD- og ILA-fri laks er et fiskehelsekrav og har ingenting med mattrygghet å gjøre. Laks med PD-virus er trygg å spise.- Likefult må sjømataktørene respektere kravene og følge dem, sier Gjein i meldingen.Det er eksportfirmaet Ocean Quality AS og lakseslakteriet Bremnes Seashore AS Mattilsynet mistenker for å ha eksportert laks fra anlegg med PD. Aksjene i Ocean Quality eies 60 prosent av Grieg Seafood ASA og 40 prosent av Bremnes Fryseri AS.- På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken. Virksomhetene er inntil videre suspendert for lakseeksport til Kina, sier Gjein.På bakgrunn av anmeldelsen og de kinesiske inspeksjonene neste måned , øker Mattilsynet kontrollen med eksportpartier med fersk laks til Kina. Konkret må eksportører dokumentere bedre hvilke oppdrettsanlegg laksen kommer fra. I tillegg vil Mattilsynet kontrollere flere vareparti. - Vi må sikre oss at eksportsystemet fungerer, at eksportaktørene er sitt ansvar bevisst og følger kravene i lakseprotokollen, sier Gjein.Kinesiske myndigheter er orientert om anmeldelsen og tiltakene med økt kontroll. Mattilsynet har tett dialog med dem via ambassaden og fortsetter planleggingen av inspeksjonen neste måned.- Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges, avslutter Gjein.Suspenderer ansatteEksportselskapet Ocean Quality AS har suspendert to ansatte etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter. Selskapet samarbeider tett med myndighetene og har gjennomgått og forbedret interne rutiner for å hindre at dette skjer igjen.31. januar 2018 mottok Ocean Quality AS et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk laks fra selskapet til Kina, fordi Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående eksport av forsendelser med laks til Kina. Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore AS 25. og 26. januar.– Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Dermed har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil grunnlag. Ocean Quality har dermed eksportert laks til Kina som ikke var godkjent for Kina, sier Øyvind Fossøy, styreleder i Ocean Quality AS, i en separat melding.Laksen som ble eksportert til Kina med uriktig dokumentasjon har hatt sykdommen PD. Etter det Ocean Quality vet i dag har sending av feilmerket fisk til Kina pågått i en begrenset periode på noen uker.Har satt inn tiltak– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og vi beklager sterkt at det har skjedd. Ocean Quality AS har suspendert to ansatte som etter det selskapet kjenner til har vært involvert i dette, uttaler Fossøy.Etter Mattilsynets kontroll, gjorde Ocean Quality AS en fullstendig gjennomgang av sine rutiner og systemer for eksport for å finne ut hvordan dette kunne skje.– Basert på gjennomgangen har vi innført tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Vi har blant annet skjerpet inn rutinene for egenerklæringer og interne kontroller. Ansatte som jobber med eksport til Kina har fått opplæring i de nye rutinene. Vi har også gitt en redegjørelse til Mattilsynet om tiltakene og har en dialog med tilsynet om dette. Alle skal kunne stole på at vår fisk er det vi sier den er, uttaler Fossøy.Etter den kunnskapen Ocean Quality har i dag, har verken selskapet eller de involverte hatt økonomisk vinning på feilinformasjonen.Viser at det norske kontrollsystemet fungererOcean Quality AS samarbeider nå med Mattilsynet og politiet, som etterforsker om det foreligger brudd på Matloven og om det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene.– Vi samarbeider tett med norske myndigheter for å få alle fakta på bordet. Når vi har et fullstendig bilde må vi vurdere om vi skal sette inn ytterligere tiltak, uttaler Fossøy.Ocean Quality takker Mattilsynet for å ha oppdaget uriktig bruk av dokumentasjon.– Dette viser at myndighetenes kontrollsystem fungerer. Det har gitt oss mulighet til umiddelbart å rydde opp og forbedre våre rutiner, sier Fossøy.Ocean Quality AS presiserer at etter den informasjon som nå foreligger, tyder alt på at uriktig bruk av dokumentasjon er gjort av enkeltansatte i Ocean Quality AS alene. Selskapet beklager at Bremnes Seashore AS er dratt inn i saken.Ocean Quality AS har innstilt all eksport til Kina inntil videre, etter pålegg fra Mattilsynet. Ocean Quality AS kommer med mer informasjon når dette foreligger.Styret i Ocean Quality AS stiller seg bak Øyvind Fossøys uttalelser.

mattilsynet
Nyheter
Sjømat
Næringsliv