Nye krav kan gi massenedlegging av små barnehager

En av fire små barnehager står i fare for å bli lagt ned når nye bemanningskrav innføres til høsten. Mangfoldet trues, mener Private barnehagers landsforening. 

En av fire små barnehager mener det ikke er grunnlag for videre drift på grunn av nye krav til bemanningen i barnehagene, viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Private Barnehagers Landsforbund (PLB).I undersøkelsen fra PBL har 768 barnehager svart på spørsmål om konsekvensene av en vedtatt skjerpet pedagognorm og en antatt ny bemanningsnorm.– Undersøkelsen viser at det er fullstendig uansvarlig av Stortinget å innføre ny bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Per i dag er dette helt uavklart, både for kommunene og de private barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til NTB.