En ansatt i Politiets utlendingsenhet er dømt til 15 dagers betinget fengsel for å ha snoket i politiets registre.Oslo tingrett har dømt politibetjenten for grove brudd på tjenesteplikten og for brudd på taushetsplikten, melder .Politibetjenten, som er i begynnelsen av 30-årene, må i tillegg betale en bot på 15.000 kroner for den omfattende snokingen.26 av de om lag 70 søkene, som foregikk over en periode på ni måneder, gjorde mannen sammen med sin daværende Tinder-date. Ved en anledning skal han også ha latt henne avfotografere PC-skjermen.Ifølge mannens forklaring ble han lurt til å tro at Tinder-daten også jobbet i politiet, og kvinnen skal ha bedt ham om å søke opp spesifikke personer i registeret.