(Finansavisen.no):«En lapsus. Det er nok en ganske god beskrivelse av hvorfor vi ikke har søkt om å få godkjent anlegget for vanlig hotelldrift tidligere».- Vi har tatt det for gitt at ordinær hotelldrift var omfattet av reguleringsplanen. Vi fikk nei til midlertidig dispensasjon, og det må vi ta til etterretning, sier Ingdal til Finansavisen.- Hvis vi ikke får godkjent reguleringsendringen så kan vi i ytterste konsekvens få et bortfall av inntekter på 3-400 millioner kroner i året. Det vil også påvirke regionen Vestfold, sier Ingdal, ifølge avisen.
Utbyggerne av Oslofjord Convention Center (OCC) fikk i forrige uke avslag på en søknad om midlertidig dispensasjon til å drive ordinær hotelldrift på konferansesenteret som bygges i Vestfold, melder nettavisen Vestviken 24.Konferanse- og hotellsenteret skal stå ferdig i innerst i Melsombukta mellom Tønsberg og Sandefjord i 2022, og romme 1.600 hotelleiligheter.Utbygger er Oslofjord Property AS, som igjen er eid av Brunstadstiftelsen, også kjent som Smiths Venner.Får ikke drive hotellDen nåværende reguleringsplanen for området tillater bygging av leilighetshotell med tilhørende konferansevirksomhet, men OCC har også planlagt å bruke arealene til ordinær hotellvirksomhet, skriver avisen.I fjor sommer søkte selskapet derfor om å endre arealformålet, gjennom en mindre endring av reguleringsplanen. Det fikk de ikke gjennomslag for, og det ble konkludert med at endringen måtte tas som en full reguleringsendring.Det sa styrelder i OCC, Roar Ingdal, i et intervju med Vestviken 24 i oktober i fjor .Nei til dispensasjonSelskapet søkte senere om en midlertidig dispensasjon for ordinær hotelldrift i inntil to år. I søknaden skriver OCC at de håper å kunne oppnå et grunnbelegg med gjennomsnittlig 20 til 50 rom hver dag.Det sa hovedutvalg for miljø- og plansaker i Sandefjord kommune i forrige uke nei til.- Vi vil vurdere å søke om en ordinær planprosessregulering, der vi får med ordet hotelldrift i søknaden, fortsetter han.I verste fall kan en slik reguleringsendring ta opptil to år, i beste fall et halvt år.Når Oslofjord Convention Center står ferdig i 2022 består anlegget av 16 hotellbygg, hvorav 300 rom skal være tilgjengelige for individuelle overnattinger. Hittil er fire av byggene ferdigstilt.