Det er en økning på 10 prosent fra året før. Til sammen er det snakk om prosjektkostnader på 31 milliarder kroner, der det offentlige bidrar med skattefradrag på i alt 5,6 milliarder kroner.– Skal vi lykkes med å skape et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et næringsliv som investerer i forskning og utvikling. Skattefunn bidrar til at bedriftene investerer mer i forskning og utvikling, og vi ser at de som benytter ordningen, skaper flere arbeidsplasser, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.Det er Forskningsrådet som har ansvar for ordningen, som skal være enkel og ubyråkratisk og særlig treffe små og mellomstore bedrifter.Det er en økning i alle fylker og sektorer, med unntak av underholdning og olje- og gassektoren. Sistnevnte er likevel blant de største næringene i ordningen, sammen med IKT og marin sjømat.Regjeringen gleder seg særlig over at det er en høy vekst i Rogaland og Aust-Agder, som begge har vært rammet av oljekrisen.Skattefunn-ordningen ble først opprettet i 2002. En analyse fra 2016, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, viste at 1 million kroner i støtte hadde skapt i underkant av to nye årsverk og 1,8 millioner kroner i økt årlig verdiskapning, når effekten ble målt etter tre år.Regjeringen har bestilt en evaluering av ordningen, skal legges fram i løpet av året.(©NTB)