Usikkerhet rundt volumene fremover gjør at lakseprisen går litt opp sammenlignet med forrige fredag, og nærmer seg midten av 60-tallet, ifølge en ringerunde Intrafish har hatt fredag i 13:30-tiden, skriver TDN Direkt.Lite volum og høye priser gjør at flere foredlingsbedrifter på kontinentet er avventende med å kjøpe, og satser på at prisen skal gå ned tidlig i den kommende uken.- Vi har fått tilbud om å kjøpe fisk til mellom 62 og 66 kroner for laks mellom tre og seks kilo, men takket nei. Går den ned til 60-63 kroner, så kan vi kjøpe, sier en kjøper på kontinentet.En annen større foredler melder om priser rundt syv euro for fisk over fire kilo.- Vi er ikke med på dette. Nå er det de norske eksportørene som driver prisene oppover. Det ser ut til å være kamp om volumene, der de nesten vil betale hva som helst, sier han.Snittprisene Intrafish har fått oppgitt:
  • 3-4 kg - 62-63 kroner
  • 4-5 kg - 64-65 kroner
  • 5-6 kg - 65-66 kroner
  • 6+       - 66-68 kroner