I år har 1.200 flere elever søkt seg til førsteåret på yrkesfag sammenlignet med i fjor. Det er en markant økning til fag i naturbruk, byggfag og helse- og oppvekstfag, opplyser Kunnskapsdepartementet.For første gang får helse- og oppvekstfag flest søkere. 4.300 elever ønsket seg denne utdanningsretningen, opp 400 fra i fjor. Samtidig er det en nedgang på søkere til læreplass i teknikk og industriell produksjon.Søkerne følger fortsatt tradisjonelle kjønnsmønster, men forskjellene mindre innenfor kvinnedominerte utdanningsprogram som helse- og oppvekstfag og design og håndverk.Til sammen er det i år 207.000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler.(©NTB)