melder at de sitter på det som trolig blir innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget om hvordan Norge skal tilslutte seg EUs tredje energimarkedspakke og energitilsynet Acer.Arbeiderpartiets landsstyre ga i forrige uke et betinget ja til EUs tredje energimarkedspakke, og tirsdag morgen vil Aps stortingsgruppe avgjøre spørsmålet.Ifølge Klassekampen blir kompromisset mellom regjeringspartiene, Ap og Miljøpartiet De Grønne at Norge sier ja til energimarkedspakka og Acer og at Statnetts monopol til å drive utenlandskabler blir gjeninnført.Konsesjonssøknaden til den private utenlandskabalen NorthConnect skal ikke bli påvirket av sistnevnte punkt og Acers norske tvilling, Reguleringsmyndighet for energi (RME), får noe mindre myndighet enn det regjeringen opprinnelig foreslo.Dersom den private kabelen NorthConnect får konsesjon, er Klassekampen kjent med at partiene har en uformell forståelse om at Statnett skal kjøpe kabalen.(©NTB)