FINANSAVISEN: – Her er gullet, sier Bjørn Ronald Olsen til Finansavisen, mens han holder opp en kongekrabbe.Øynene er åpne, som de alltid er på en kongekrabbe. Klørne er rolige, men en liten antenne mellom øynene vibrerer.– Levende kongekrabbe har den optimale kvaliteten. Det er hva husmoren og high end-restauranteierne i Seoul vil ha.Nesten doblingEtter at Olsen og Cape Fish Sales startet med eksport av levende krabbe i 2013 har omsetningen økt fra 113 millioner til rundt 250 millioner i 2017.– Vi dro til Korea for å finne andre produksjonsmuligheter. Og vi fant en nisje ingen andre kunne tilby på det tidspunktet.Olsen eier hele Cape Fish selv, og har de seneste fem årene tjent over 50 millioner kroner på arten som har kommet østfra inn i norske farvann.Kiloprisen for både fryst og levende krabbe har hatt en markant stigende kurve. I 2014 lå gjennomsnittsprisen pr. kilo for fryst krabbe på 188 kroner og for levende på 170 kroner. I fjor hadde prisen steget til henholdsvis 279 og 261 kroner.- Markedet er veldig gunstig– Kongekrabben går ut like fort som den kommer inn. Markedet nå er veldig gunstig, sier markedssjef i Norges Råfisklag, Tor-Edgar Ripman.Norge eksporterte i fjor levende kongekrabbe for 250 millioner kroner. Selv om kiloprisen for fryst krabbe er høyere, er den levende mer lønnsom fordi vekten på hele krabben regnes med. I fryst tilstand er det kun klør og bein.– Vi er i en unik posisjon i Norge med mange små kystnære båter som kan bringe i land levende krabbe i små porsjoner. Konkurrentene har ofte større båter som er ute i lange perioder og bringer tilbake stor fangst. Det er ugunstig med tanke på salg av levende krabbe, sier Ripman.Fulgte magefølelsenDet er 12 år siden Olsen begynte å eksportere kongekrabber. En havarert avtale mellom en amerikaner og en russer gjorde at en container full av utstyr til kongekrabbe-produksjon sto i Kirkenes. Amerikaneren ville selge for én million dollar. Olsen ble nysgjerrig og førhørte seg med banker og Innovasjon Norge for å få finansiering. Men det ble nei og nei. Kongekrabben hadde ikke kommet til Vest-Finnmark ennå, og både bankene og Innovasjon Norge savnet vitenskapelig dokumentasjon på at kongekrabben faktisk var på vandring vestover.– Jeg hadde kun en magefølelse, sier Olsen.Han fikk prutet ned prisen til 400.000 dollar og finansierte kjøpet selv. I 2006 eksporterte Cape Fish 30 tonn kongekrabbe. I 2007 økte de til 180 tonn.– Vi tjente fortsatt ikke penger. Hadde jeg tatt feil?I 2009 smalt det ordentlig med 1000 tonn krabbe, som primært ble sendt i fryst tilstand til Japan. Den første kongekrabbemillionen la seg på bunnlinjen og er senere blitt etterfulgt av mange flere, forteller Olsen, som har en ligningsformue tett oppunder 100 millioner kroner, ifølge Finansavisen.