Rester av et sprøytemiddel som tidligere ble brukt til dyrking av rødbeter, er langt mer utbredt i grunnvannet i Danmark enn tidligere antatt.– Alt tyder på at vi står overfor den meste omfattende grunnvannsforurensing i Danmark noensinne, sier direktør Carl-Emil Larsen i vannverkenes bransjeorganisasjon Danva.En ny undersøkelse viser at det er funnet rester av stoffet desphenyl-kloridazon i hver fjerde undersøkte drikkevannsboring.I hver tiende av de undersøkte boringene var innholdet av stoffet høyere enn grenseverdien, skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som står bak undersøkelsen, i en pressemelding onsdag.Ifølge Danva er flere hundre vannverk over hele landet rammet. Forurensingen ligger dessuten dypt i grunnvannsmagasinene.Funnet kan føre til stenging av flere vannverk, noe som igjen vil koste forbrukerne dyrt. Vannverkene vil enten måtte finne nye vannkilder eller sørge for å rense vannet, noe som kan ta mange år, ifølge Larsen.Det var først i fjor at stoffet kom på listen over stoffene som vannverkene må teste vannet for. Det ble forbudt i Danmark i 1996.