Denne fredagen byr på årsrapporter fra Statoil, Hugo Games, NTS, Sbanken, Yara og Norsk Hydro.Vi tar også med at Kværner avholder ordinær generalforsamling.Internasjonalt skal 13 selskaper ifølge CNBC legge frem sine kvartalstall fredag.
Oversikten her.Makro, Norge (SSB)Makro, utenlandsKilder: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt
Pasienter på sykehus, 2017Studenter i høyere utdanning, 1. oktober 2017Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2017Spesialisthelsetjenesten, 2017Tallene slippes klokken 08:00.To timer senere kommer NAV med tall for den registrerte ledigheten i mars.Japan: KPI, februarUSA (13:30): Varige goder foreløpig, februarUSA (15:00): Salg av nye boliger, februar