Den dømte 20-åringen var elev ved Meldal videregående skole i Trøndelag da han 14. juni i fjor hadde med seg hasjkake på skolen. Han bød læreren på et stykke, og etter å ha spist det, ble hun uvel og måtte kjøres til Orkdal sykehus i ambulanse.Sør-Trøndelag har funnet den unge mannen skyldig i kroppskrenkelse og dømt ham til 21 dagers fengsel, skriver .Retten legger vekt på krenkelsen som ligger i å lure noen til å innta narkotiske stoffer og påpeker at det ikke er mulig å forutsi hvordan vedkommende vil reagere. Læreren har forklart at hun ble svimmel og uvel. Hun ble redd og fryktet at hun hadde fått hjerteinfarkt eller slag, har hun forklart. På sykehuset ble det tatt urinprøve som påviste THC, det aktive stoffet i cannabis og hasj.Sør-Trøndelag tingrett er ikke i tvil om at eleven handlet med viten og vilje, men tror ikke han ønsket å påføre læreren skade. De to skal ha hatt et godt forhold, og det var ingen konflikt mellom dem.(©NTB)