Gjedrem får toppjobb i OECD

Første gang en nordmann får prestisjevervet.

Tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem er valgt til formann for OECDs landhøringskomite, skriver regjeringen i en melding.Det er første gang en nordmann har dette viktige vervet. Gjedrem har en lang karriere i Finansdepartementet og Norges Bank bak seg, og var finansråd i to perioder (1995-98 og 2011-15) og sentralbanksjef i tolv år (1999-2010). Landhøringskomiteen, Economic and Developement Review Comitte (EDRC), er en av de sentral komiteene i OECD. Komiteen har ansvar for å utarbeide regelmessige rapporter over hvert av de 35 medlemslandenes økonomier. I tillegg utarbeides rapporter for søkerland og andre land OECD har et utvidet samarbeid med.De senere år har rapportene særlig handlet om landenes langsiktige utvikling og strukturpolitikk innenfor områder som bl.a. arbeidsmarked, menneskelige ressurser, finansmarkeder, velferdssystemer, offentlig økonomi og finansmarkeder.Alle OECDs medlemsland er representert i komiteen, som ledes av en nøytral formann. Det er denne jobben Svein Gjedrem overtar etter kanadieren William White.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også