Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste kredittindikatoren (K2) en oppgang på 6,1 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av januar. Ifølge vår finanskalender var forventningen her på 6,2 prosent.Tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld var opp 6,2 prosent frem til utgangen av måneden, mens tolvmånedersveksten i bruttogjelden til ikke-finansielle foretak var 6,4 prosent.