Vestre Viken ble i april i fjor anmeldt av Helfo for forholdet, som var knyttet til feil bruk av takster ved klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) ved sykehuset i Drammen.Politiet mener at helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt, skriver .– Vi kan bekrefte at vi har blitt ilagt en foretaksstraff i form av en bot på 1 million kroner som følge av grov uaktsomhet, sier administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken i en pressemelding.En avdelingsleder har tidligere vært siktet i saken, men politiet har henlagt den saken.Vestre Viken engasjerte et konsulentselskap for å foreta en gransking for å avdekke om reglene for koding av refusjonskrav var brutt, og rapporten slo fast at det har skjedd en systematisk feilkoding ved bruk av en spesiell takst. Denne taksten har deretter utløst urettmessige refusjoner.– Vi vil nå sette oss ned sammen med våre juridiske rådgivere og vurdere hvordan vi skal forholde oss til saken videre. Vi understreker at vi ser svært alvorlig på denne saken, og vi vil naturligvis også gjøre hva vi kan for å rydde opp i de feil som har skjedd, sier Wisløff i pressemeldingen.(©NTB)