Flere av de administrerende direktørene i norske helseforetak sitter i andre styrer innad i helsesektoren, skriver VG.Helsetoppene forklarer styrevervene med at det er en nødvendighet, og at det i stor grad er avklart med høyere instanser.Det er ikke mange ukene siden avisen hadde en stor artikkel om at.Nå kommer det frem at flere av disse i tillegg har lukrative styreverv. Her er noen av styrevervene:Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Harry Vorland, har ett styreverv, som gir 201.000 kroner i styrehonnorar.Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, har ett styreverv som gir 214.000 kroner i styrehonnorar.Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff, har ett styreverv som gir 149.000 kroner i styrehonnorar.Administrerende direktør i Helse Vest HF, Herlof Nilssen, har tre styreverv som gir 611.500 kroner i styrehonnorarer.