Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener at rentebanen nå bør vise en mindre kraftig oppgang i renten enn banen tidligere har indikert. Han peker på at et halvt prosentpoeng lavere inflasjonsmål i teorien innebærer at andre nominelle størrelser, som lønns- og prisvekst, i utgangspunktet reduseres tilsvarende, skriver DN.- Jo mer rentebanen senkes utover, desto mer troverdig er inflasjonsmålet. Dersom Norges Bank ikke gjør noe med rentebanen, så sier den samtidig at omleggingen av inflasjonsmålet ikke er troverdig, sier professor Ragnar Torvik ved NTNU til avisen.Markedets avmålte respons og muligheten for en overraskende renteutvikling fremover betyr at det er grunn til å være forsiktig med å inngå fastrenteavtaler nå, ifølge flere av panelmedlemmene i DNs rentepanel.- En overraskende endring av inflasjonsmålet, uten at det har fått noen effekt på fastrentene, gjør at det ifølge teorien er et til de grader feil tidspunkt å binde renten på nå, sier Holden til DN.Han åpner imidlertid for at det kan være andre grunner til at markedet ikke reagerer. Etter 17 år med inflasjonsstyring viser fasiten at inflasjonen i gjennomsnitt har vært temmelig nær to prosent, og ikke 2,5 prosent.