– Det er bekymringsfullt at så mange som nesten tredjedelen av norske bedriftsledere opplever at det skjer ulovlig samarbeid i egen bransje, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.Resultatene framkommer i en undersøkelse Konkurransetilsynet har gjennomført. Deltakerne i undersøkelsen framhever spesielt prissamarbeid, informasjonsutveksling og markedsdeling som typene ulovlig samarbeid som foregår i størst utstrekning.Sørgard varsler at tilsynet nå vil trappe opp innsatsen spesielt mot karteller, gjennom systematiske gjennomgåelser av anbudsdata på jakt etter tegn på for eksempel prissamarbeid og markedsdeling. Tilsynet styrker også etterforskningskapasiteten, og vurderer å gå inn i A-krimsamarbeidet, hvor Arbeidstilsynet, Nav, skattemyndigheter og politiet samarbeider mot arbeidslivskriminalitet.– Etter påske kommer en ny etterforskningsdirektør med erfaring fra politiet på plass, og vi kommer til å utvide kapasitet og kompetanse på taktisk etterforskning den nærmeste tiden. I tillegg får vi på plass flere jurister, sier Sørgard.Siden 2008 har det vært gitt bøter for 197 millioner kroner til norske bedrifter. I de alvorligste sakene er det aktuelt med fengselsstraff.(©NTB)