Dr. Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet legger fredag kveld fram sin andre rapport om Hydro-utslippene ved Alunorte-anlegget i Barcarena. Den første rapporten konkluderte med at Hydro hadde forgiftet drikkevannet i Barcarena gjennom oversvømmelser fra anleggets rødslamdeponi, noe selskapet nekter for å ha gjort.Forskeren sier til at den andre rapporten vil bli en motvekt til selskapets forklaring, og at den kjemiske signaturen peker mot Hydro. Det er de føderale myndighetene som har bestilt rapport nummer to fra Evandro Chagas-instituttet.Lima sier det er klare bevis på oversvømmelser ved rødslamdeponiene:– Bildebevis og kjemiske tester viser at Hydro har sluppet ut rødslam flere steder, sier Lima til avisen.Han mener Hydros egne tester kom for sent etter ekstremværet i februar.– Hydros egne tester kom for sent og var for dårlige, fastslår han.Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med et kraftig regnvær i februar. Det delvis statseide selskapet opplyste mandag at de hadde oppdaget nye utslippskilder av ubehandlet regnvann, blant annet fra taket på et kullager og fra et område der det tidligere ble lagret aluminiumhydrat. Hydro har imidlertid holdt fast ved at det ikke finnes bevis på direkte utslipp av rødslam.(©NTB)