Kraftig fall i industriproduksjonen i Norge

Næringsmiddel- og dataindustrien får mye av skylden. 

Ivan Kverme
Næringsliv

Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå falt industriproduksjonen i Norge 1,8 prosent i januar.Det var næringsmiddelindustrien sammen med dataindustri og elektrisk utstyrsindustri som bidro mest negativt, skriver SSB i en melding. Fallet innenfor næringsmiddelindustrien henger sammen med lavere aktivitet innenfor foredling og fisk, opplyses det. For tremånedersperioden november 2017-januar 2018 steg industriproduksjonen med 1,6 prosent. Dette henger sammen med høyere aktivitet innenfor både petroleumsrettet leverandørindustri og annen industri, skriver SSB. Det var spesielt bygging av skip og oljeplattformer som til sammen bidro med en oppgang på 4,9 prosent. I tillegg bidro en økning i metallindustrien på 3,5 prosent, heter det. 

industriproduksjon
norge