Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Men den såkalte rentebanen heves.  Den norske kronen styrker seg på nyhetene.Euroen har svekket seg med rundt seks øre til 9,50 kroner, mens pundet har blitt syv øre billigere. Siste notering er 10,73. Dollaren står i 7,69 kroner, fire øre mindre enn noen minutter før klokken 10:00.  Også svenskekronen har blitt billigere. Den koster nå 94 øre.«Ifølge prognosen vil styringsrenten bli satt opp etter sommeren i år. Deretter anslår vi at renten heves gradvis til om lag 2 prosent i 2021. Den nye rentebanen ligger noe høyere enn den forrige gjennom hele prognoseperioden», heter det.