KjøpLogg inn

Mange ledere opplever korrupsjonspress

Publisert 26. mars 2018 kl. 07.55
Oppdatert 26. mars 2018 klokken 07.55
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 228 ord

Fire av ti ledere i kommunene har opplevd press om å inngå korrupte og uetiske avtaler, viser en undersøkelse om korrupsjon og uetisk atferd i norske kommuner.I undersøkelsen som er gjort på oppdrag for Kommunesektorens organisasjon KS, sier tre av ti ledere i kommuneeide selskaper det samme, melder NRK.– Tallene er ganske høye. Vi vet at det er noen kommunale sektorer som er mer utsatt enn andre, som areal, plan, byggesak og vedlikehold, sier Tina Søreide, korrupsjonsforsker og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).– Det er helt klart at det er en utfordring i en del kommuner, sier hun.1.244 enhetsledere i norske kommuner og 258 ledere i kommunale selskaper har besvart undersøkelsen. 25 prosent av lederne i kommuneeide selskaper sier de er kjent med at noen i selskapet har opplevd misbruk av selskapets midler. 24 prosent kjenner til at det har foregått omgåelse av regelverket, mens 14 prosent kjenner til at mottak av gaver.Blant lederne i kommunene svarer 25 prosent at de har blitt utsatt for press om favorisering, mens 17 prosent har opplevd press om omgåelse av regelverket og 14 prosent svarer at de kjenner til press for å misbruke offentlige midler.– Vi vet at det er store aktører i privat sektor som kan tjene ganske mye på bestemte utfall i kommunale beslutningsprosesser, men det kan også være individer som ønsker seg spesielle utfall i en byggesak, sier Søreide.