Dagbladet ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale den tidligere ambulansesjåføren Erik Schjenken 200.000 kroner i oppreisning for omtalen av episoden i Sofienbergparken i 2007.Ambulansesjåføren ble anklaget for å ha nektet å ta med seg en skadd somalisk mann av rasistiske årsaker. Høyesterett avviste senere å ta opp Dagbladets anke.Avisa Nordland hadde klaget inn en dom som ble stadfestet i Høyesterett, der de ble dømt til å betale 400.000 kroner i erstatning til en kirurg i Bodø som ble anklaget for å fjerne organer fra friske pasienter uten grunn.Nå har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kunngjort at den avviser å ta opp begge sakene til behandling, skriver rett24.no.Retten finner dermed ingen grunn til at dommene innebærer brudd på menneskerettighetskonvensjonene fra Norge. Retten skriver at de ikke finner noen grunn til å avvike fra Høyesteretts konklusjoner i noen av sakene.(©NTB)